Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 34/KH-UBND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm KE HOACH CCHC.pdf