Quyết định kiện toàn BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện
Số ký hiệu văn bản 2548/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày hiệu lực 27/09/2021
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Lương
Tài liệu đính kèm QUYET DINH KIEN BCD NSVH.pdf