Quyết định Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Số ký hiệu văn bản 2526/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2021
Ngày hiệu lực 24/09/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm QĐ thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.pdf