Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 53/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/07/2021
Ngày hiệu lực 08/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Nghị Quyết
Người ký duyệt Mã Thị Trà My
Tài liệu đính kèm 53 NQ HĐND1.PDF