Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 -2026
Số ký hiệu văn bản 51/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/07/2021
Ngày hiệu lực 08/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 -2026
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Nghị Quyết
Người ký duyệt Mã Thị Trà My
Tài liệu đính kèm 51 NQ1.PDF