Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban của Ban pháp chế HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/07/2021
Ngày hiệu lực 08/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban của Ban pháp chế HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Nghị Quyết
Người ký duyệt Mã Thị Trà My
Tài liệu đính kèm 46 NQ1.PDF