Tổng số: 1801
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1092/BCĐ IS0 25/05/2023 V/v thông báo thay đổi thời gian kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các phòng ban chuyên môn UBND huyện năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
801/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật
Lượt xem: 0
Tải về 0
308/BC-UBND 25/05/2023 Báo cáo Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
1073/UBND-BCĐ 25/05/2023 V/v sửa đổi nội dung nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Lượt xem: 0
Tải về 0
094/UBND-VP 25/05/2023 V/v đăng ký tham gia lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại tại tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1093/UBND-VP 25/05/2023 Công văn ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định công bố TTHC nội bộ của Bộ Quốc phòng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1088/UBND-TCKH 25/05/2023 V/v đề nghị báo cáo giải trình nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 0
Tải về 0
1075/UBND-KT&HT 24/05/2023 V/v Phúc đáp tờ trình số 198/TTr-DLBL ngày 18/5/2023 của điện lực huyện Bảo Lạc về đề nghị xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực
Lượt xem: 0
Tải về 0
314/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bảo Lâm tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
308/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...