V/v đăng ký nhu cầu xây dựng nhà văn hóa cộng đồng
Số ký hiệu văn bản 815/UBND-VHTT
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực 29/03/2024
Trích yếu nội dung V/v đăng ký nhu cầu xây dựng nhà văn hóa cộng đồng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV NHU CÂU XÂY NHÀ VH CÀ PEN B.pdf