V/v xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
Số ký hiệu văn bản 807/UBND-TCKH
Ngày ban hành 27/03/2024
Ngày hiệu lực 27/03/2024
Trích yếu nội dung V/v xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Vv xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm- chống lãng phí trong chi thường xuyên_sửa.pdf