V/v thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực cải cách thể chế năm 2024
Số ký hiệu văn bản 805/UBND-TP
Ngày ban hành 27/03/2024
Ngày hiệu lực 27/03/2024
Trích yếu nội dung V/v thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực cải cách thể chế năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cải cách thể chế (1).pdf