Báo cáo Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Số ký hiệu văn bản 233/BC-UBND
Ngày ban hành 27/03/2024
Ngày hiệu lực 27/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo kết quả hệ thống hóa (1).pdf