Kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Huyện Bảo Lâm năm 2024
Số ký hiệu văn bản 785/KH
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Huyện Bảo Lâm năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 785 KH.pdf