Báo cáo kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 216/BC-UBND
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo kq rà soát- xử lý các vướng mắc bất cập về TTHC (1).pdf