V/v rà soát nhu cầu hỗ trợ Nước sinh hoạt phân tán thuộc Nội dung số 4, Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024
Số ký hiệu văn bản 797/UBND-DT
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung V/v rà soát nhu cầu hỗ trợ Nước sinh hoạt phân tán thuộc Nội dung số 4, Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm công văn rà soát nước sinh hoạt phân tán 2024 (1).pdf