Kế hoạch Tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2024
Số ký hiệu văn bản 788/KH-UBND
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2024
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt nam 18 -4- 2024.pdf