Báo cáo kết quả xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm huyện Bảo Lâm
Số ký hiệu văn bản 199/BC-UBND
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm huyện Bảo Lâm
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm T3.2024 BC kết quả xây dựng và phê duyệt Đề án VTVL.pdf
T3.2024 Bieu tong hop ketqua VTVL.xlsx