Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Số ký hiệu văn bản 487/KH-UBND
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến 2030- tầm nhìn 2045.pdf