Báo cáo tinh hình triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2023
Số ký hiệu văn bản 110/BC-UBND
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tinh hình triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BAO-CAO-KET-QUA-KE-KHAI-CONG-KHAI-TSTN-NAM-2023 ban sưa1.pdf
biểu kèm theo báo cáo tình hình triển khai thực hiện kê khai tài sản- thu nhập 2023.xls