Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng
Số ký hiệu văn bản 767/UBND-KTHT
Ngày ban hành 25/03/2024
Ngày hiệu lực 25/03/2024
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tăng cường quản lý bán hàng đa cấp.pdf