Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển bền vững Mắc Ca trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Số ký hiệu văn bản 197/BC-UBND
Ngày ban hành 25/03/2024
Ngày hiệu lực 25/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển bền vững Mắc Ca trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm _Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển bền vững Mắc Ca (1).pdf