Quyết định Về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2024
Số ký hiệu văn bản 517/QĐ
Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày hiệu lực 22/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ giao chi tieu_2024.pdf
Phụ luc giao chỉ tiêu_2024.xlsx