Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2024
Số ký hiệu văn bản 191/BC-UBND
Ngày ban hành 21/03/2024
Ngày hiệu lực 21/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2024 (1).pdf