Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện quý I và phương hướng, nhiệm vụ II năm 2024
Số ký hiệu văn bản 28/BC-HĐND
Ngày ban hành 20/03/2024
Ngày hiệu lực 20/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện quý I và phương hướng, nhiệm vụ II năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 28 BC-HĐND.pdf