Báo cáo Kết quả công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tửQuý I năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024
Số ký hiệu văn bản 181/BC
Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày hiệu lực 19/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tửQuý I năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo kiểm soát TTHC quý I năm 2024 (1).pdf
II.06.VPCP.KSTT (3) (1).xlsx