Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021- 2026
Số ký hiệu văn bản 23/BC-HĐND
Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày hiệu lực 19/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021- 2026
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 23 BC-HDND.pdf