Quyết định thành lập Đoàn kiểm liên ngành kiểm tra Kiểm tra các hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ Văn hóa, Thể thao, Quảng cáo và Thông tin năm 2024
Số ký hiệu văn bản 142/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Đoàn kiểm liên ngành kiểm tra Kiểm tra các hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ Văn hóa, Thể thao, Quảng cáo và Thông tin năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ K. TRA HĐ VH- K. D DV VHTT 2024.pdf