Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Bảo Lâm
Số ký hiệu văn bản 126/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Bảo Lâm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ ban hành Nội quy Tiếp công dân.pdf
Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Bảo Lâm.docx