QUYẾT ĐỊNH V/v bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm
Số ký hiệu văn bản 1496/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2024
Ngày hiệu lực 19/09/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH V/v bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ Bổ sung tiêu chuẩn- định mức TS chuyên dùng của VP HĐND và UBND huyện Bảo Lâm_sửa.pdf
BCT bổ sung tiêu chuẩn- định mức TS chuyên dùng của VP HĐND và UBND huyện Bảo Lâm_sửa.pdf