THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện Tuần 31 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1803/TB-UBND
Ngày ban hành 01/08/2023
Ngày hiệu lực 01/08/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Mã Gia Hãnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện Tuần 31 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 26.7.2023-tbkl-cuoc-hop-ld-ubnd-huyen-tuan-31.pdf