Về việc phối hợp, cung cấp số liệu phục vụ lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 1831/UBND-KTHT
Ngày ban hành 01/08/2023
Ngày hiệu lực 01/08/2023
Trích yếu nội dung Về việc phối hợp, cung cấp số liệu phục vụ lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cv-phoi-hop-cung-cap-so-lieu-phuc-vuc-lap-chuong-trinh-phat-trien-nha-o-tinh-cao-bang-giai-doan-2021-2030-dinh-huong-den-nam-2045.pdf