công văn về việc đánh giá đề xuất xây dựng chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao đông nghành địa chất, khoáng sản
Số ký hiệu văn bản 1750/UBND-TNMT
Ngày ban hành 01/08/2023
Ngày hiệu lực 01/08/2023
Trích yếu nội dung công văn về việc đánh giá đề xuất xây dựng chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao đông nghành địa chất, khoáng sản
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm danh-gia-de-xuat-ld-nganh-dc-ks.pdf