Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 519/BC-UBND
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bc-td-kntc-nam-2023-1-.pdf