V/v góp ý dự thảo Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1824/UBND-VP
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung V/v góp ý dự thảo Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Lương
Tài liệu đính kèm vv-gop-y-du-thao-ke-hoach-loai-tru-benh-phong-quy-mo-cap-huyen-giai-doan-2023-2025.pdf