Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Dự án 7 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1142/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Dự án 7 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-thanh-lap-to-thuc-hien-tieu-du-an-2-du-an-3-chuong-trinh-mtqg-gnbv.pdf