V/v chủ động triển khai thực hiện các phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1797/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung V/v chủ động triển khai thực hiện các phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cong-van-vv-chu-dong-trien-khai-thuc-hien-cac-phuong-an-tro-giup-xa-hoi-ho-tro-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-on-dinh-doi-song-nhan-dan-nam-2023.pdf