Vv triển khai và thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại các Thông tư 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT; 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 1610/UBND-NV
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Trích yếu nội dung Vv triển khai và thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại các Thông tư 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT; 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm vv-trien-khai-thuc-hien-bo-nhiem-va-xep-luong-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-giao-duc.pdf