V/v Góp ý đối với dự thảo Kế hoạch đào tạo thực hiện Tiểu dự án 4-Dự án 5 thuộc Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Số ký hiệu văn bản 1608/UBND-DT
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Trích yếu nội dung V/v Góp ý đối với dự thảo Kế hoạch đào tạo thực hiện Tiểu dự án 4-Dự án 5 thuộc Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Lương
Tài liệu đính kèm gop-y-doi-voi-du-thao-ke-hoach-dao-tao-thuc-hien-tieu-du-an-4-du-an-5-thuoc-quyet-dinh-1719.qd-ttg-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-cao-bang..pdf