V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai hoạt động Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2030
Số ký hiệu văn bản 1806/UBND-VP
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Trích yếu nội dung V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai hoạt động Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2030
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Lương
Tài liệu đính kèm vv-gop-y-du-thao-kh-trien-khai-hoat-dong-ctr-cham-soc-va-nang-cao-sk-nguoi-lao-dong.pdf