V/v chấn chỉnh công tác quyết toán dự án hoàn thành thành sử dụng vốn Nhà nước
Số ký hiệu văn bản 1469/UBND-TCKH
Ngày ban hành 26/06/2023
Ngày hiệu lực 26/06/2023
Trích yếu nội dung V/v chấn chỉnh công tác quyết toán dự án hoàn thành thành sử dụng vốn Nhà nước
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm vv-chan-chinh-cong-tac-quyet-toan-du-an-hoan-thanh_sua.pdf