V/v lập danh sách Gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc tham gia Diễn đàn
Số ký hiệu văn bản 1431/UBND-VH&TT
Ngày ban hành 23/06/2023
Ngày hiệu lực 23/06/2023
Trích yếu nội dung V/v lập danh sách Gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc tham gia Diễn đàn
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Lương
Tài liệu đính kèm danh-sach-gd-vhtb.pdf