V/v góp ý hồ sơ Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 1453/UBND-TCKH
Ngày ban hành 22/06/2023
Ngày hiệu lực 22/06/2023
Trích yếu nội dung V/v góp ý hồ sơ Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng (lần 2)
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cv-gy-dt-hs-dieu-chinh-nq-80-lan-2.pdf