Báo cáo Về việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra tại Kết luận số 3128/KL-SNV ngày 20/12/2021 của Sở Nội vụ và công tác tổ chức cán bộ huyện Bảo Lâm (từ 01/2022 đến 31/5/2023)
Số ký hiệu văn bản 409/BC-UBND
Ngày ban hành 22/06/2023
Ngày hiệu lực 22/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Về việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra tại Kết luận số 3128/KL-SNV ngày 20/12/2021 của Sở Nội vụ và công tác tổ chức cán bộ huyện Bảo Lâm (từ 01/2022 đến 31/5/2023)
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm t6.2023-bc-sau-thanh-tra-noi-vu-chuan-21.6.2023.pdf