V/v đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 1191/UBND-TCKH
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung V/v đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cv-ve-viec-de-xuat-kien-nghi-kho-khan-vuong-mac-cua-cac-htx-tren-dia-ban.pdf