V/v Báo cáo kết quả thực hiện các công trình/dự án phát triển GTNT thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 1190/UBND-KT&HT
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung V/v Báo cáo kết quả thực hiện các công trình/dự án phát triển GTNT thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm cv-so-ubnd-ktht-ngay-02.6.2023-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-2021-2025.pdf