V/v thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc (Myomethol)
Số ký hiệu văn bản 1114/UBND-VP
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung V/v thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc (Myomethol)
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm vv-thu-hoi-giay-dang-ky-luu-hanh-thuoc-dinh-chi-luu-hanh-thu-hoi-thuoc-myomethol-.pdf