Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 340/BC-UBND
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-6-thang-nam-2023-huyen-bao-lam.pdf