Về việc rà soát nhu cầu hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1163/UBND-NN
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc rà soát nhu cầu hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm vv-ra-soat-nhu-cau-ho-tro-tro-phat-trien-thuy-loi-nho-thuy-loi-noi-dong-nam-2023-.pdf