Báo cáo về việc xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo và kiến nghị của công dân
Số ký hiệu văn bản 336/BC-UBND
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo về việc xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo và kiến nghị của công dân
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-xu-ly-don-thu-to-cao-va-kien-nghi-xom-khau-ca.pdf