V/v cung cấp số liệu việc thực hiện quy hoạch lãnh đạo chủ chốt và các vị trí lãnh đạo khác của cấp xã
Số ký hiệu văn bản 1154/UBND-NV
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu nội dung V/v cung cấp số liệu việc thực hiện quy hoạch lãnh đạo chủ chốt và các vị trí lãnh đạo khác của cấp xã
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm vv-cung-cap-so-lieu-quy-hoach-dtts-2023.pdf