Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 333/BC-UBND
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-tieu-chi-so-4-va-tieu-chi-so-7.pdf